Paslaugos

Plečiantis tarptautinei prekybai vis daugiau prekių gabenama per valstybių ir teritorijų sienas. Muitinė dalyvauja tarptautinės prekybos reguliavimo ir kontrolės veikloje įformindama muitinės procedūras ir kitus muitinės sankcionuotus veiksmus į atitinkamą muitų teritoriją įvežamoms bei iš jos išvežamoms prekėms. Kadangi UAB „Vakarų Logistikos Centras“ bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos muitinės tarpininkai,   kurie klientams teikia paslaugas, vadovaudamiesi Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Bendrijos muitinės kodeksu, ir Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kad taupytume kliento brangų laiką, mūsų įmonės darbuotojai prieš pradedant transportuoti, pakraunant, perkraunant prekes, paruošia muitinės Bendrąjį Dokumentą (BD) visoms  muitinės procedūroms, naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (MDAS ir NCTS sistemose). Taip pat pildome Krovinio važtaraščius (CMR), TIR, BDK, klientui pageidaujant teikiame teritorinei muitinei Intrastato ataskaitas.

Pagal klientų  pageidavimus, Bendruosius Dokumentus ir kitus reikalingus krovinį lydinčius dokumentus, bei prekes teikiame muitiniam įforminimui, tikrinimui.  

Esant būtinumui atliekame muitinės dokumentų performinimą, anuliavimą, parūpiname  leidimų, pažymų, sertifikatų   išdavimą,  ruošiame apeliacijas muitinei, pildome garantinių raštų polisus, sveriame krovinius  ir pateikiame atstovaudami teritorinėse, bei jūrų uostų muitinės postuose.

Mūsų teikiamos paslaugos neapsiriboja vien deklaracijų įforminimu – taip pat galime pasiūlyti muitinės sandėliavimo procedūras, t.y. sandėliuoti Jūsų prekes muitinės prižiūrimuose sandėliuose, Jūsų pageidaujamuosiuose, bei laisvuose sandėliuose. Vesti muitinės sandėliuose laikomų prekių apskaitą.